Community‎ > ‎

Te Kāhui Mātua

Tāhuti tau mai rā koutou katoa.

Ka kekeno taku mata ki ngā pīnakitanga o Tararua, tūpou iho ki ngā awa o Ōtaki, o Waitohu e rere nei, e tautūtakitaki ana i ngā ngaru whakariporipo o te moana o Raukawa. Nō reira tahuti tau mai rā e rau rangatira mā ki tēnei takiwā o Te Āti Awa, Ngāti Raukawa me Ngāti Toa Rangatira. Mā te whānau o Te Kāhui Mātua ngā rangatira mō āpōpō e āwhina, e tautoko.

E ai ki ngā kōrero o Kīngi Potatau Te Wherowhero, “Kōtahi te ngira e kuhuna ai te miro mā, te miro pango me te miro whero. Kia mau ki te aroha, ki te ture, ki te whakapono.”

A warm welcome to all whanau. 

Welcome to Ōtaki College. Welcome to the sacred mountain range of Tararua from which flows the waters of the Waitohu and Ōtaki rivers to meet the open seas of Raukawa. We in turn welcome you to this district that binds together the confederation of tribes of Te Āti Awa, Ngāti Raukawa and Ngāti Toa Rangatira. Where the whānau of this community become the support network of Te Kāhui Mātua, who assist with growing our leaders of tomorrow.

Potatau Te Wherowhero, the first Māori King spoke about how individual threads are weak, but the process of weaving the three threads together makes for not only a strong fabric, but they become beautiful, and tell a story. A story of unity.

Te Kāhui Mātua
Te Kāhui Mātua is a rōpū for parents/caregivers of Māori students which is focused on supporting and/or developing initiatives that will provide opportunities to enhance the academic and cultural outcomes for Māori students at Ōtaki College. 

Where there is unity there is always success. Your support and contribution to Ōtaki College is important to us.

This can be achieved by mātua:
  • Attending Te Kāhui Mātua hui and
  • Taking part in, or supporting the events, activities and initiatives that come out of these hui